สมัครประกวด
    กำหนดการสัมมนาชี้แจง
    ดาวน์โหลด
      กำหนดการรับสมัคร
      ดาวน์โหลดเอกสารการประกวด
      สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
      ประกาศโครงการ
    สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
   แผนที่ผู้รับรางวัล
      ภาคกลาง
      ภาคเหนือ
      ภาคใต้
      ภาคตะวันออก
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      ภาคตะวันตก
   สาระน่ารู้บ้านประหยัดพลังงาน
      งานภูมิทัศน์กับสภาพแวดล้อม
      แนวคิดบ้านอนุรักษ์พลังงาน
      สภาวะสบาย
      บ้านหายใจได้
      กระจกอนุรักษ์พลังงาน
      เลือกเครื่องปรับอากาศอย่างไร
      นวัตกรรมสีทาบ้าน
      วิธีใช้แอร์แบบประหยัดค่าไฟ
      ลดการสูญเสีย ลดค่าใช้จ่าย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 183
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 270,666
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
  สาระน่ารู้บ้านประหยัดพลังงาน
“Grey Water” นำกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า


สาระน่ารู้บ้านประหยัดพลังงาน
- สภาวะสบาย
- แนวคิดบ้านอนุรักษ์พลังงาน
- วิธีใช้แอร์แบบประหยัดค่าไฟ
- ลดการสูญเสีย ลดค่าใช้จ่าย
- เซลล์แสงอาทิตย์ (SOLAR CELL)
- การจัดการน้ำฝนด้วยพื้นที่หน่วงน้ำ
- “Grey Water” นำกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า
- การเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในครัวเรือน
- นวัตกรรมบ้านรุ่นใหม่...ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
- นวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงาน บ้านแสงอาทิตย์
ดูทั้งหมด

Copyright by housingaward.com
Engine by MAKEWEBEASY